Monday, 7 April 2014

~Keutamaan Shalat Fardhu, Faedah Rukun Shalat Serta Arti Daripada Tiap-Tiap Gerakan Shalat~


"Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." [An – Nisa : 103]
Assalamu alaikum warohmatullah wabarokatuuh,.....

Saudara-saudariku,
Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam bersabda :
"Barang siapa meninggalkan shalat dengan sengaja maka sesungguhnya dialah kafir yang nyata." (HR.Ahmad).

> Beberapa di antara faedah atas  arti daripada tiap-tiap gerakan shalat itu adalah sebagai berikut :

1. Niat                              : Melapangkan kubur

2. Berdiri                       : Tikar dalam kubur

3. Takbiratul ihram   : penerangan dalam kubur

4. Membaca fatihah  : pakaian yang indah dalam kubur

5. Rukuk                        : kenderaan di padang mahsyar

6. Iktidal                       : payung dipadang mahsyar

7. Sujud                        : air minum al-kautsar dlm kubur

8. Duduk antara dua sujud  : menjawab pertanyaan nungkar dan nangkir.

9. Tahiyat awal         : Dinding api neraka

10.Tahiyat akhir      : dinding titian sirotol mustaqim.

"Sesungguhnya..faedah daripada mengerjakan Shalat Fardhu itu akan engkau dapati balasannya di dunia, yang menjadikan tenteram hatimu, membaikkan akhlakmu untuk mencegah dari perbuatan yang keji lagi mungkar serta akan engkau dapati pula balasannya di alam kubur dan pada hari berbangkit kelak"

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda :
Yang pertama-tama dipertanyakan terhadap seorang hamba pada hari kiamat dari amal perbuatannya  adalah tentang shalatnya. Apabila shalatnya baik maka dia beruntung dan sukses dan apabila shalatnya buruk maka dia kecewa dan merugi. (Hr. Annasa’i dan Attirmidzi)

Dan itulah masa yang paling dekat antara seorang hamba kepada Tuhannya, dimana jiwa dan raganya taat, patuh lagi tunduk dengan sebenar-benar ketaatan atas perintah Rabb semesta alam. Sedang yang sedemikian itu, melapangkan hati bagi yang mengerjakannya, menerangi harinya yang tengah mendung dalam mengarungi harinya. Maka dari itu akhi dan ukhti sekalian, marilah menyolatkan diri kita sendiri, jikalauh tiba masanya bagi kita untuk berhenti mengerjakannya, maka sesungguhnya tiadalah kita sanggup lagi mengerjakannya melainkan orang lainlah yang menyolatkan kita.

"Paling dekat seorang hamba kepada Robbnya ialah ketika ia bersujud maka perbanyaklah Do’a (saat bersujud)." (HR.Muslim)

Dari Abu Abdullah (Abu Abdurahman Tsauban) sahaya rasulullah saw ia berkata, Saya mendengar rasullullah saw bersabda; "Hendaklah kamu memperbanyak sujud, sesungguhnya jika sujud satu saja (sujud karena Alloh) niscaya Alloh mengangkatmu satu derajat dan Alloh  menghapus satu kesalahanmu." (Hr muslim)

Subhnallah...
Semoga bermanfaat..

0 comments:

Post a Comment